Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2024 roku
HARMONOGRAM 2024
2023
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2023
12,00 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Nie wypełniasz obowiązku?
25,80 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (opłata jest naliczana z urzędu).
Previous slide
Next slide
Niższa stawka za przydomowy kompostownik
11,00 zł za 1m3 zużytej wody jeśli posiadasz przydomowy kompostownik, a powstające bioodpady są w nim zagospodarowywane - dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Recykling zaczyna się w domu

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane przestaje być śmieciem – staje się wartościowym surowcem. Zaskoczony? Sprawdź, jak to działa.

ul. Polanowska 43, 76-100 Sławno

Godziny otwarcia

Poniedziałek 8:00-18:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-16:00
Sobota 8:00-14:00
Niedziela Nieczynne

Działania edukacyjne

Nauka dzieci segregacji odpadów ma realny wpływ na mniejsze zużycie surowców potrzebnych do wyprodukowania plastików.

Jedno serce jest w stanie zgromadzić ok. 75kg odpadów o wartości rynkowej ok. 50zł. Odpady z pojemników oznaczonych miejskim logotypem odbierane będą przez MPGKiM w Sławnie, a po uzyskaniu odpowiedniej ilości, spółka ufunduje nagrody na wskazany cel charytatywny. 

Zgodnie z obowiązującym prawem Miasto Sławno ma obowiązek, ze wszystkich zebranych odpadów komunalnych, odzyskać 50% ich masy w postaci surowców wtórnych nadających się do ponownego wykorzystania.

W przeciwnym razie na miasto zostaną nałożone kary, które będą miały również swój wpływ na ostateczną cenę odbioru odpadów.

Do takich odpadów zaliczają się m.in. nakrętki plastikowe, które poprzez miejskie pojemniki,zostaną skierowane do Zakładu Gospodarki Odpadami    w Gwiazdowie i przyczynią się do poprawy miejskiego wskaźnika odzysku.

Nakrętki wrzucane do pojemników nieoznaczonych miejskim logotypem, nie będą trafiać do miejskiego systemu gospodarki odpadami i tym samym nie wpłyną na poprawę wskaźników odzysku.

Dlatego walka o każdy kilogram odpadów jest bardzo istotna!