Indywidualne konto bankowe

Indywidualne konto bankowe

Każdemu mieszkańcowi, który złożył deklarację zastało nadane indywidualne konto bankowe, na które należy dokonywać wpłat od marca 2019 r.

Numer konta to 26 tajemniczych cyfr, które tworzą unikalny numer rachunku bankowego. Żadna z tych cyfr nie jest jednak przypadkowa – każda ma oddzielną funkcję i znaczenie.

65 

9317 

0002 

0000 0000 0000 0000 

 

Pierwsza para cyfr

Dwie pierwsze cyfry to suma kontrolna, która jest generowana przez system na podstawie pozostałych 24 liczb. Służy ona wykrywaniu ewentualnych błędów w numerze rachunku.

Kolejne 8 cyfr

Dwie czwórki cyfr opisują konkretną jednostkę bankową – jest to Numer Rozliczeniowy Banku. Pozycje od 3 do 6 oznaczają samą instytucję, a od 7 do 10 jej konkretny oddział. Jeżeli nasz bank jest częścią innego banku, to poświadczą o tym właśnie cyfry na pozycjach 7-10. Pozycje od 3-6 są zajmowane przez arbitralnie ustalone bankowe numery identyfikacyjne:

93170002

– Bank Spółdzielczy Sławno, ul. Kopernika 5, 76-100 Sławno

 

Ostatnie 16 cyfr 

Jest to numer prywatny każdego mieszkańca, na który składa się nr konta księgowego.
Nr konta bankowego jest na stałe przypisany do danej osoby. Warto znać znaczenie poszczególnych cyfr, żeby w razie wątpliwości móc zweryfikować poprawność jakiegokolwiek numeru konta, na który będziemy robić przelew. Istnieje także wiele stron internetowych służących dokładnej weryfikacji kont bankowych – wystarczy wpisać w wyszukiwarkę frazę „sprawdzenie numerów konta bankowego„.