Nowe stawki za gospodarowanie odpadami

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami

12 lutego 2019 roku radni Rady Miejskiej w Sławnie podjęli uchwałę dotyczącą m.in. nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z nią od 01 marca 2019 roku wzrosną opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłaty wzrosną z 5,30 zł na 6,70 zł miesięcznie od 1m3 zużytej wody za odpady segregowane oraz z 5,50 zł na 7,00 zł miesięcznie od 1m3 zużytej wody za odpady niesegregowane.