Kalkulator

				
					<div id="kalkulator-oplat">
<form name="cp_calculatedfieldsf_pform_1" id="cp_calculatedfieldsf_pform_1" action="?" method="post" enctype="multipart/form-data" class=""><input type="hidden" name="cp_calculatedfieldsf_id" value="6" /><pre style="display:none;"><!--noptimize--><script>form_structure_1=[[{"form_identifier":"","name":"fieldname2","shortlabel":"Ilo\u015bci zu\u017cytej wody w roku poprzedzaj\u0105cym z\u0142o\u017cenie deklaracji - po zaokr\u0105gleniu do dw\u00f3ch miejsc po przecinku.","index":0,"ftype":"fnumber","userhelp":"Ilo\u015bci zu\u017cytej wody w roku poprzedzaj\u0105cym z\u0142o\u017cenie deklaracji - po zaokr\u0105gleniu do dw\u00f3ch miejsc po przecinku.","userhelpTooltip":false,"csslayout":"","title":"Roczna ilo\u015b\u0107 m3 zu\u017cytej wody","predefined":"","predefinedClick":true,"required":true,"readonly":false,"size":"small","thousandSeparator":"","decimalSymbol":",","min":"","max":"","formatDynamically":true,"dformat":"number","formats":["digits","number"],"fBuild":{},"parent":""},{"form_identifier":"","name":"fieldname3","shortlabel":"","index":1,"ftype":"fradio","userhelp":"","userhelpTooltip":true,"csslayout":"","title":"Spos\u00f3b odbioru odpad\u00f3w","layout":"one_column","required":true,"toSubmit":"text","choiceSelected":"niesegregowany - 7 z\u0142\/m3 - 7","showDep":false,"untickAccepted":false,"choices":["selektywny- 9,50 z\u0142\/m3","w\u0142a\u015bciciel nie spe\u0142nia obowi\u0105zku zbierania odpad\u00f3w komunalnych w spos\u00f3b selektywny - 19,00 z\u0142\/m3"],"choicesVal":["9.50","19.50"],"choicesDep":[[],[]],"fBuild":{},"parent":""},{"form_identifier":"","name":"fieldname4","shortlabel":"","index":2,"ftype":"fradio","userhelp":"","userhelpTooltip":true,"csslayout":"","title":"Czy na nieruchomo\u015bci znajduje si\u0119 przydomowy kompostownik:","layout":"one_column","required":true,"toSubmit":"text","choiceSelected":"niesegregowany - 7 z\u0142\/m3 - 7","showDep":false,"untickAccepted":false,"choices":["tak","nie"],"choicesVal":["1","0"],"choicesDep":[[],[]],"fBuild":{},"parent":""},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname5","shortlabel":"","index":3,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"csslayout":"strong","title":"Miesi\u0119czna ilo\u015b\u0107 wody","predefined":"","required":false,"size":"small","toolbar":"default|mathematical","eq":"PREC(PREC(PREC(fieldname2 * 1000, 2)\/1000, 2) \n\/ 12,2)","suffix":" z\u0142","prefix":"","decimalsymbol":".","groupingsymbol":"","readonly":true,"hidefield":false,"fBuild":{},"parent":""},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname1","shortlabel":"","index":4,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"csslayout":"strong","title":"Miesi\u0119czna nale\u017cno\u015b\u0107","predefined":"","required":false,"size":"small","toolbar":"default|mathematical","eq":"PREC(PREC(PREC(fieldname5* 1000, 2)\/1000, 2) * (fieldname3 - fieldname4),2)","suffix":" z\u0142","prefix":"","decimalsymbol":".","groupingsymbol":"","readonly":true,"hidefield":false,"fBuild":{},"parent":""}],{"0":{"title":"Kalkulator op\u0142at","description":"Oblicz nale\u017cno\u015b\u0107 za odpady. ","formlayout":"top_aligned","formtemplate":"cp_cff_pastel","evalequations":1,"evalequationsevent":2,"autocomplete":1,"persistence":0,"customstyles":""},"formid":"cp_calculatedfieldsf_pform_1"}];</script><!--/noptimize--></pre>
<div id="fbuilder">
  <div id="fbuilder_1">
      <div id="formheader_1"></div>
      <div id="fieldlist_1"></div>
  </div>
</div>
<div class="clearer"></div>
</form>
</div>

</div>