Kalkulator

Od 01 marca 2020 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sławnie Nr XVIII/107/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

  1. 9,50 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  2. 19,00 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (opłata jest naliczana  z urzędu).

Aby prawidłowo podać ilość zużywanej wody z nieruchomości, należy obliczyć całoroczne zużycie wody z roku poprzedniego  (korzystając z otrzymanych faktur za zużycie wody) następnie dzieląc całoroczne zużycie przez 12 m-cy tak aby otrzymać 1/12 zużycia wody (średnie zużycie) .

1/12 zużycia wody mnożymy przez obowiązującą stawkę. np.

60 m3  : 12  =  5 m3 X 9,50 = 47,50 zł  miesięcznie

Ilość zużytej wody oraz wysokość opłaty wpisuje się się z dwoma  miejscami po przecinku, uwzględniając zaokrąglenia  zgodnie z zasadami matematyki ( w przypadku jeżeli trzecia cyfra po przecinku to „5” lub więcej drugą liczbę po przecinku zaokrąglamy o 1 w gorę np.

6,37  m   x  9,50 stawka   = 60,515 zaokrąglamy  i  = 60,52 zł